Veldwerk: alle instrumenten mogelijk

TNS NIPObase alle mogelijke instrumenten integreert, kunt u de keuze voor een instrument of combinatie van instrumenten volledig laten aansluiten op de doelstelling van uw onderzoek en de eisen die aan de resultaten worden gesteld. En omdat de instrumenten in TNS NIPObase gebruikmaken van dezelfde software, is mix-mode in de loop der tijd (bijvoorbeeld bij lange vragenlijsten), mix-mode binnen één onderzoek of zelfs binnen één interview mogelijk.Doordat


De respondenten kunnen worden benaderd met de volgende instrumenten:
•  CATI: computer assisted telephone interviewing
•  CAPI: computer assisted personal interviewing (door enquêteur)
•  CASI: computer assisted self interviewing (respondent vult vragenlijst in op eigen pc)
•  CAWI: computer assisted web interviewing (respondent vult vragenlijst in op website)
•  Kwalitatief

Welk instrument ook wordt ingezet, TNS NIPObase garandeert een hoge respons omdat de respondenten hebben aangegeven bereid te zijn mee te werken aan onderzoek.

Hergebruik van informatie

U kunt bij elk onderzoek voortbouwen op informatie die in eerdere onderzoeken voor u is vergaard Op deze manier krijgt u een veel completer beeld van de doelgroep die u onderzoekt. U kunt de eerder verzamelde gegevens opnieuw gebruiken voor bijvoorbeeld steekproeftrekking, verdiepende analyses of vervolgonderzoeken.

Veelzijdig inzetbaar

De techniek achter TNS NIPObase kunnen we tevens inzetten om, met behulp van onze instrumenten en onderzoeksoplossingen, uw eigen klantenbestanden te beheren en te verrijken.