WPP Gedragscode

TNS NIPO B.V. is onderdeel van WPP, een beursgenoteerde onderneming die wereldwijd actief is. Hierdoor is TNS NIPO B.V. gebonden aan SOX-regelgeving, waarbij de WPP Gedragscode als ethische leidraad bij alle aspecten van bedrijfsvoering wordt gehanteerd.                                                

Van toeleveranciers van TNS NIPO, verwacht WPP dat deze zich scharen achter deze ethische gedragsregels. En conform bovengenoemde regelgeving mag TNS NIPO B.V. alleen zaken doen met toeleveranciers die de WPP Gedragscode hebben ondertekend.

WPP Gedragscode NL (pdf)
WPP Gedragscoed ENG (pdf)