Algemene voorwaarden TNS NIPO

Algemene Voorwaarden van TNS NIPO gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 11 november 2013 onder nummer 103/2013. © 2013 TNS Group Holdings Limited. Alle rechten voorbehouden.
          Nederlands
 

Aanvullende voorwaarden TNS NIPO voor multi-cliƫntonderzoek
          Nederlands
 

General Terms and Conditions of TNS NIPO
           English