Onderzoek

Click here for the English translation

Onderzoek naar de ervaringen van Nederlanders in het buitenland met de dienstverlening van de Nederlandse overheid.

 
Graag nodigen we u uit deel te nemen aan het onderzoek naar uw ervaringen met de dienstverlening van de Nederlandse overheid. Het onderzoek staat open voor alle Nederlanders in buitenland die op dit moment tenminste drie maanden in het buitenland wonen. 
Onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS NIPO) doet dit onderzoek op verzoek van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.De Nederlandse overheid brengt met dit onderzoek de ervaringen met haar dienstverlening in kaart. Zo krijgt zij meer inzicht in de manier waarop Nederlanders in het buitenland gebruik maken van haar diensten, wat de wensen en behoeften zijn m.b.t. haar dienstverlening en waar verbeterpunten zitten. Met de resultaten van het onderzoek wil  de overheid  haar dienstverlening beter laten aansluiten op de verwachtingen, wensen en behoeften van Nederlanders in het buitenland.

Wij willen u vragen om een vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 12 minuten in beslag en is mogelijk tot 1 oktober 2018. Door het invullen van de vragenlijst helpt u de (Rijks)overheid aan waardevolle informatie! 

[KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN]

Als onafhankelijk onderzoeksbureau is Kantar Public gebonden aan strikte privacyregels. Uw antwoorden worden niet op individueel niveau gerapporteerd. Wanneer u uw emailadres invult in de vragenlijst, wordt deze alleen gebruikt voor eventuele deelname aan vervolgonderzoek en niet voor andere doeleinden.

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u graag in contact komen met de onderzoekers over ander onderzoek (op het gebied van de overheid), neem dan gerust contact op met Rick Heldoorn of Manuel Kaal.

[English version]

Survey among Dutch people abroad of their experiences with the services provided by Dutch government bodies


We would like to invite you to take part in a survey of your experiences with the services provided by Dutch government bodies. This survey is intended for Dutch people who have been living outside the Kingdom of the Netherlands for at least 3 months.
Consulting and research agency Kantar Public (previously known as TNS NIPO) was commissioned to carry out this survey by the Dutch Ministry of Foreign Affairs.The Dutch government wants to gain insight into people’s experiences with the services it provides. It wants to find out how its services are used, what people’s needs and wishes are and where there is room for improvement. The government will draw on the results of the survey to ensure its services better meet the needs, wishes and expectations of Dutch people abroad.

We would like to ask you to complete a questionnaire. The questionnaire takes approximately 12 minutes to complete and is available until 1 October 2018. By taking part, you will be providing the Dutch government with valuable input.

[Click here to complete the questionnaire] 

Kantar Public is an independent consulting and research agency and is subject to strict privacy regulations. Your answers will not be reported at individual level. If you choose to enter your email address, it will not be used for purposes other than contacting you to take part in a follow-up.
If you have any questions about the survey or wish to speak to the researchers about other government surveys, please do not hesitate to contact Rick Heldoorn or Manuel Kaal.

Contact


Rick Heldoorn Senior OnderzoekRick Heldoorn
Senior Onderzoeker
e: rick.heldoorn@kantarpublic.com
 Manuel-Kaal Senior OnderzoekerManuel Kaal
Senior Onderzoek
e: manuel.kaal@kantarpublic.com