Zorgconsumenten én zorgprofessionals gefrustreerd over invloed zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 16-10-2014

Zorgconsumenten (32%) én zorgprofessionals (61%) raken steeds meer gefrustreerd over de invloed van de zorgverzekeraars. Als verantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg wijzen zowel zorgconsumenten (73%) als zorgprofessionals (79%) naar de overheid en niet naar zorgverzekeraars; 16% van de zorgconsumenten en 40% van de zorgprofessionals wijst naar de zorgverzekeraars. De meerderheid van zorgconsumenten én zorgprofessionals (78%) zijn tevreden over het peil van de Nederlandse gezondheidszorg.
 
De zorgconsumenten de zwakste schakel
Zorgconsumenten en professionals zien daarnaast de nodige problemen in de gezondheidszorg. Zorgconsumenten denken vooral aan bezuinigingen (47%) en hoge kosten voor de patiënt (35%), Zorgprofessionals noemen na de invloed van zorgverzekeraars bureaucratie (50%) en bezuinigingen (23%) als grootste problemen. Ook ervaren zorgconsumenten onvoldoende transparantie ten aanzien van de verschillen in kwaliteit van ingekochte zorg door zorgverzekeraars. Zorgconsumenten hebben (nu nog) onvoldoende zicht op verschillen in kosten tussen zorgaanbieders en behandelingen, laat staan met de uiteindelijke totale kosten van mogelijke zorgkeuzes en/of behandeltrajecten. Volgens dr. Janneke P. Schermers, zorgprofessional, is het gebrek aan transparantie van de zorgverzekeraars een bedreiging voor het functioneren van het zorgsysteem.
 
Zorgconsument mijdt zorg
Een groeiend aantal zorgconsumenten mijdt wel eens zorg. Dit ervaren meer en meer zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk: 74% van de zorgprofessionals hebben het idee dat de hoge kosten in de zorg bewerkstelligen dat patiënten in 2014 minder gebruik hebben gemaakt van zorg. Zorgconsumenten verwachten dat in de toekomst de tweedeling toeneemt: bijna zeven op de tien zorgconsumenten denken dat over 15 jaar het niet voor iedereen even gemakkelijk zal zijn om gebruik te kunnen maken van de gezondheidszorg. Zowel zorgconsumenten (83%) als zorgprofessionals (89%) vinden solidariteit in de zorg erg belangrijk. Toch is voor zowel zorgconsumenten (41%) als zorgprofessionals (28%) het straffen van ongezond gedrag de beste manier om te bezuinigen in de zorg. In tegenstelling tot wat de zorgprofessionals (66%) verwachten, is slechts een minderheid van de zorgconsumenten (34%) bereid meer te betalen voor goede zorg voor zichzelf of anderen. 
 
TNS NIPO en de Pharmaceutical Committee van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham) organiseren vandaag, 16 oktober, een Zorgdialoog waarbij actoren in de zorg gezamenlijk naar oplossingen zoeken om de driehoeksverhouding behandelaar-patiënt-zorgverzekeraar in balans te brengen. Tijdens deze Zorgdialoog worden onderzoeksresultaten uit de Zorgmonitor gepresenteerd.
 
16 oktober: de dag van de ‘Zorgdialoog'
Acht jaar na de Zorgverzekeringswet is er nog te weinig aandacht voor kwaliteit in de Nederlandse zorg. Dat was één van de conclusies van het Clingendael Health Forum 2014 symposium. Alleen als er mogelijkheden komen voor patiënten en verzekerden om op basis van kwaliteit te kiezen, kunnen we grote stappen maken. Maar hoe kunnen we dit realiseren? Welke veranderingen of aanpassingen zijn er nodig? Tijdens de Zorgdialoog later vandaag gaan gezaghebbende stakeholders in op de driehoeksverhouding behandelaar-patiënt-zorgverzekeraar.
 
Rien Meijerink voormalig voorzitter Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) is deze avond de voorzitter. Erno Kleijnenberg van Zorgverzekeraar ONVZ, en dr. Janneke P. Schermers, docent, adviseur en toezichthouder in de zorg geven ieder een presentatie. Danielle van Wensveen (Kantar Public) zal de belangrijkste resultaten van de zorgmonitor delen. Ook geeft een panel van patiënten en verzekerden hun visie op het onderwerp. Het panel bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere de Consumentenbond, Levenmetkanker beweging, Hart- en Vaatgroep en Diabetes Vereniging Nederland.
 
Bij verspreiding of publicatie graag de bron Kantar Public gebruiken.
 
Onderzoek verantwoording:
Onderzoeksnummer G8617. Het onderzoek heeft gelopen van 13 augustus tot en met 19 augustus 2014 bij een representatieve steekproef van 1.094 personen van 18 jaar en ouder. In diezelfde periode werden 161 huisartsen, 197 medisch specialisten en 54 apothekers ondervraagd. Veldwerkmethode: online.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Petra Kramer, Research Consultant,
06 34214860 of Petra.kramer@kantarpublic.com