PVV handhaaft grote voorsprong

Gepubliceerd: 21-12-2016

  • PVV stevig aan kop, PvdA sluit aan bij rijtje middelgrote partijen
  • Rutte ‘meest geschikte’ premier, geen enkele lijsttrekker springt er qua populariteit uit

Zetelpeiling: PVV ruim aan kop, gevolgd door VVD

In de nieuwste zetelpeiling domineert rechts nog altijd. De PVV blijft met afstand de grootste (36 zetels). De VVD volgt op grote afstand als tweede (23). Daarachter vormt zich een grote groep van middelgrote partijen: D66, CDA, SP, GroenLinks en 50PLUSkunnen allemaal op 13 zetels rekenen. Voor de twee laatstgenoemde partijen is dat de beste score sinds enige tijd en een forse winst ten opzichte van de score in 2012. De PvdA lijkt aan te sluiten bij het rijtje middelgrote partijen en komt op 11 zetels.  
De (nu nog) zetelloze partijen zijn samen goed voor circa drie zetels, maar afzonderlijk komen ze (in een enkel geval – DENK - nét[1]) te kort voor een zetel. Vier partijen (DENK, VNL, de Piratenpartij en FvD) zouden vandaag een reële kans op een zetel maken, maar halen deze drempel in deze peiling (nog) niet. Nieuwe Wegen van Jacques Monasch en GeenPeil worden één keer als mogelijk alternatief genoemd.
 
1 | Virtuele zetelverdeling week 51: PVV handhaaft gat met overige partijen, peloton van middelgrote partijen
 
   
TK ‘12
6-dec-13 3-dec-14 25-jun-15 18-aug-15 15-okt-15 15-dec-15 25-feb-16 1-apr-16 2-jun-16 19-sep-16 17-okt-16 5-dec-16 22-dec-16
VVD 41 24 20 27 28 21 23 25 25 22 25 27 25 23
PvdA 38 18 12 13 13 11 10 11 10 12 9 11 7 11
PVV 15 27 28 21 21 38 33 32 35 36 29 23 35 36
SP 15 21 19 21 23 17 20 19 16 18 18 16 15 13
CDA 13 14 18 17 17 15 14 16 15 15 14 16 17 13
D66 12 20 26 21 23 18 22 17 18 18 18 18 17 13
ChristenUnie 5 8 8 7 7 8 9 7 8 7 7 8 7 8
GroenLinks 4 5 6 8 7 9 10 11 10 9 13 12 11 13
SGP 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3
50PLUS 2 6 5 5 5 6 3 4 4 6 7 11 10 13
PvdD 2 4 3 5 3 3 3 4 5 3 3 4 2 4
Piratenpartij 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
VNL 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DENK - - - - - - - - - 1 1 0 0 0
FvD - - - - - - - - - -    - 0 0 0
Bron: Kantar Public (TNS Nipo), 2016

De VVD en PVV ontlopen elkaar op dit moment niet veel wat verdere groeipotentie betreft. Op dit moment liggen (verdere) groeikansen voor de VVD bij D66 en CDA, terwijl de PVV vooral bij VVD- en 50PLUS-stemmers serieus wordt overwogen. Omgekeerd is D66 voor VVD-kiezers verreweg het populairste alternatief, en de SP en 50 Plus voor PVV-kiezers.
 

PVV en in minder mate VVD profiteren van toegenomen belang veiligheid

Rechts lijkt te profiteren van het toegenomen belang dat Nederlanders in hun stemkeuze hechten aan bestrijden van criminaliteit, terrorisme en onveiligheid. De afgelopen jaren bestond de top drie van belangrijkste thema’s traditioneel uit zorg, sociale zekerheid en economie, maar nu is veiligheid (door 31% genoemd) het thema economie (28%) voorbijgestreefd. Zorg (44%) en sociale zekerheid (35%) staan op één en twee.
 
Voor PVV-kiezers is het veiligheid het belangrijkste thema, voor VVD-kiezers komt het op twee (na economie).

 ‘Teveel criminaliteit onder de buitenlanders. Meer veiligheid op straat en democratie moet vrij verteld kunnen worden – iedereen moet overal kunnen zeggen wat hij wil ‘ (stemde SP, zou nu PVV stemmen)

‘Veiligheid is ook heel belangrijk. Denk aan de aanslagen in Europa. Helaas moet daar nog veel meer
geld heen. Vroeger had je een vijand met een uniform aan. Tegenwoordig kan de vijand iedereen zijn:
zelfs kinderen’ (stemde CDA, zou nu VVD stemmen)
 

Geen duidelijk Asschereffect, maar hij scoort een (ruime) zes bij kiezers middenpartijen

Uit de stemmotieven komt niet duidelijk naar voren dat er sprake is van een ‘Asschereffect’. Wel is zijn positie aanmerkelijk beter dan die van Samsom de laatste jaren. Asscher scoort gemiddeld een 5,5 – vergelijkbaar met de score voor Pechtold, Buma, Rutte en Roemer. Van de (middel)grote partijen scoort alleen Jesse Klaver hoger (6,0), terwijl Krol (4,8) en Wilders (4,5) lager scoren.
 
Asscher kent een goede start bij mensen die nu PvdA zouden stemmen (7,2). Hij scoort een (ruime) voldoende bij mensen die in 2012 op de Pvda, D66, CDA en GroenLinks stemden. Bij VVD-stemmers haalt hij een krappe voldoende (5,8). Bij SP-stemmers is dat een 5,3. Alleen PVV-stemmers zijn echt niet te spreken over hem (3,6). Laatstgenoemde groep is dat overigens nog minder over Rutte (3,4). 
Wel is Mark Rutte in de optiek van het electoraat nog altijd duidelijk het meest geschikt om premier te worden: 20% noemt hem. Wilders wordt door 12% genoemd, Pechtold door 8% en Asscher door 7%. 
 

2 | Rutte favoriete premier, geen enkele lijsttrekker scoort hoger dan een zes
Gemiddeld rapportcijfer
(1-10)
5-dec
2016
22-dec
2016
  ‘Meest geschikt’ als volgende premier.. 5-dec
2016
22-dec
2016
          % %
Mark Rutte 5,6 5,6   Mark Rutte 16 20
Geert Wilders 4,7 4,5   Geert Wilders 12 12
Alexander Pechtold 5,8 5,7   Alexander Pechtold 9 8
Lodewijk Asscher 5,5 5,5   Lodewijk Asscher 7 7
Sybrand van Haersma-Buma 5,7 5,7   Sybrand van Haersma-Buma 4 6
Jesse Klaver 6,1 6,0   Jesse Klaver 5 5
Emile Roemer 5,7 5,4   Emile Roemer 6 3
Geen van deze/ weet niet * *   Geen van deze/ weet niet 40 39
 Bron: Kantar Public (TNS Nipo), 2016

Onderzoeksnummer: D0542 
Het onderzoek is uitgevoerd middels de CAWI-methode (online). De steekproef is getrokken in TNS NIPObase. Aan het onderzoek werkten in totaal 999 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee (bruto steekproef: n=1.550, totale respons: 64%). Veldwerkperiode: 15 t/m 19 december 2016 (ten tijde van het veldwerk
 
De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, Nielsen-regio, gezinsgrootte en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012.
 
We benadrukken dat we in deze peiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij in de peiling (PVV, met 23,3%) komt dit overeen met zo’n twee tot drie zetels hoger of lager. Het gat met de tweede partij (VVD, met 15,1%) is dermate groot dat het verschil ruimschoots buiten de marges valt. De scores voor D66, CDA, SP, 50 Plus en PvdA vallen alle binnen deze marges.
 
Bij publicatie of verspreiding graag de bron: Kantar Public/ TNS NIPO vermelden.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Tim de Beer 
T 020 5225 399 / 06 – 39231175
e tim.de.beer@kantarpublic.com
twitter @timdebeer79

Koen de Groot
t. 020 522 55 26
e. koen.de.groot@kantarpublic.com
twitter @Koen_deGroot
 
EIND DEZE WEEK BRENGT KANTAR PUBLIC EEN SURVEY ONDER RUIM 1.000 NIET-WESTERSE ALLOCHTONEN NAAR BUITEN, MET ALS DOEL HUN STEMINTENTIE- EN –GEDRAG BETER IN KAART TE BRENGEN.
 
[1] Zoals bekend is de potentie van DENK naar alle waarschijnlijkheid (veel) groter, omdat de voornaamste potentiële kiezersgroep van deze partij (niet-westerse allochtonen) ondervertegenwoordigd is in surveyonderzoek (ook het onze). Eind deze week brengen wij echter een grote survey onder niet-westerse allochtonen naar buiten.