PVV blijft stevig aan kop, DENK zou één zetel halen

Gepubliceerd: 02-06-2016

In de nieuwste zetelpeiling consolideert de PVV haar leidende positie. De partij zou, als er vandaag verkiezingen zouden zijn, 36 zetels halen. De VVD volgt op forse afstand (22 zetels). Verder zijn er weinig noemenswaardige verschuivingen ten opzichte van twee maanden geleden, behoudens de entree van DENK met 1 virtuele zetel. 
 
Ook het vertrouwen in Rutte II is sinds geruime tijd nauwelijks veranderd: 14% heeft vertrouwen, circa driekwart (74%) niet. Inmiddels verwacht twee derde (65%) dat Rutte II vóór het einde van de rit geen bananenschil meer zal tegenkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public.

1 | Virtuele zetelverdeling week 22 2016: PVV blijft verreweg grootste
 


 

  TK 2012 6 dec
2013
3 dec 2014 2 mrt 2015 25 juni 2015 18 aug 2015 15 okt 2015 15 dec 2015 25 feb 2016 1 april 2016 2  juni 2016
VVD 41 24 20 21 27 28 21 23 25 25 22
PvdA 38 18 12 14 13 13 11 10 11 10 12
PVV 15 27 28 25 21 21 38 33 32 35 36
SP 15 21 19 20 21 23 17 20 19 16 18
CDA 13 14 18 17 17 17 15 14 16 15 15
D66 12 20 26 29 21 23 18 22 17 18 18
ChristenUnie 5 8 8 7 7 7 8 9 7 8 7
GroenLinks 4 5 6 5 8 7 9 10 11 10 9
SGP 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3
50 Plus 2 6 5 4 5 5 6 3 4 4 6
PvdD 2 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3
DENK - - - - - - - - - - 1
VNL 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Piratenpartij 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Bron: TNS NIPO, 2016
 
VVD verliest vooral aan PVV, PvdA verliest evenveel aan PVV als aan D66 
De electorale aanzuigingskracht van de PVV op het VVD-electoraat is nog steeds aanwezig, zij het in mindere mate dan in oktober 2015 (toen de vluchtelingencrisis piekte). Destijds was circa een kwart van de VVD-stemmers voornemens om op de PVV te stemmen, nu verliest de VVD 17% van haar electoraat aan de PVV. Aanhoudende onvrede over de vluchtelingencrisis en het kabinetsbeleid (vaak genoemd: de positie van ouderen) geven hierbij de doorslag. 
 
Ik wil dat de vluchtelingencrisis hard aangepakt wordt. De zittende partijen doen dit absoluut niet. Hopelijk kan de PVV het wel. Het houdt een keer op om maar geld uit te geven aan deze crisis als hier binnen de Nederlandse grenzen ook veel armoe is’ (stemde eerst VVD, zou nu PVV stemmen) 
 
De PvdA verliest vooral haar kiezers aan andere linkse partijen, de SP en GroenLinks in het bijzonder. Van de PvdA-stemmers in 2012 geeft 12% nu aan op de SP te gaan stemmen, terwijl ook een redelijk groep naar GroenLinks of de PVV vertrekt (beide 9%). Opvallend genoeg profiteert de PVV momenteel meer dan D66 van PvdA-weglopers, terwijl dat in voorgaande jaren duidelijk anders was. 
 
Omdat ik vind dat de PvdA er niet in is geslaagd om áls regeringspartij een duidelijk links verhaal te laten horen en daarbij links beleid in te voeren’ (stemde eerst PvdA, zou nu SP stemmen)
 
PvdA hobbelt naar mijn idee teveel met de VVD mee, ik ervaar bij de PvdA op dit moment veel onrust, mis het sociale gezicht.’ (stemde eerst PvdA, zou nu GroenLinks stemmen)
 
Voor het eerst sinds lange tijd trekt de PvdA echter ook weer nieuwe kiezers, zij het mondjesmaat. Dat is vaak te herleiden tot begrip voor het huidige kabinetsbeleid:
 
PvdA heeft het samen met de VVD aangedurfd om (noodzakelijke) beslissingen te nemen, die voor de kiezer moeilijk te verteren waren.’ (stemde eerst D66, zou nu PvdA stemmen)

Vertrouwen in Rutte II: laag, maar men rekent erop dat kabinet rit uitzit
Hoewel sommige kiezers over ‘noodzakelijke beslissingen’ reppen, neemt het vertrouwen in Rutte II - ook nu het einde van de regeerperiode nadert – niet toe. Sterker nog: ten opzichte van februari dit jaar is dit vertrouwen afgenomen (van 17% naar 14%). Bijna een derde (31%) heeft heel weinig vertrouwen. De cijfers verschillen overigens niet heel veel van de vertrouwensscores eind 2013, 2014 en 2015.
 
Het aandeel mensen dat verwacht dat Rutte II de hele rit uitzit, neemt (nog) verder toe (augustus 2015: 44%, februari 2016: 61%, juni 2016: 65%). 
2 | Rutte II gaat laatste maanden in met onveranderd laag vertrouwen
Hoeveel vertrouwen heeft u in Rutte II? 17
apr 2013
13 sept 2013
 
6
dec 2013

 
19
mei 2014
16
sep 2014
3
dec 2014

 
2
mrt 2015
18
aug 2015
15
okt 2015
15
dec 2015
25
feb 2016
1
apr 
2016
2
jun 2016
  % % % % % % % % % % % % %
Heel veel vertrouwen 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Veel vertrouwen 21 11 14 15 20 16 15 17 14 16 16 15 14
Weinig vertrouwen 47 47 47 48 45 44 47 44 46 43 44 47 43
Heel weinig vertrouwen 22 36 29 26 25 30 29 26 31 28 28 28 31
W.n. /geen mening 10 6 9 10 9 9 9 12 9 13 11  9 12

Bron: Kantar Public, 2016

De meest gewaardeerde minister in het huidige kabinet blijft Jeroen Dijsselbloem. Hij scoort gemiddeld een 6,4. Klaver en Buma zijn de meest gewaardeerde fractievoorzitters (beiden krijgen gemiddeld een 6,3). Premier Rutte scoort een 5,6, een cijfer dat hij al geruime tijd krijgt. 

------------------------Einde persbericht---------------------------------------------------
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 
Tim de Beer                                                          
t. 020 5225 399 / 06 – 39231175                                                               
e. tim.de.beer@kantarpublic.com                                              
twitter @timdebeer79
        


Koen de Groot
t. 020 522 55 26
e. koen.de.groot@kantarpublic.com 
Onderzoeksnummer: D0542
Het onderzoek is uitgevoerd middels de CAWI-methode (online). De steekproef is getrokken in TNS NIPObase. Aan het onderzoek werkten in totaal 981 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee (bruto steekproef: n=1.550, totale respons: 63%). Veldwerkperiode: 27 t/m 31 mei 2016.
 
De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, Nielsen-regio, gezinsgrootte en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012.
 
We benadrukken dat we in deze peiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij in de peiling (PVV, met 23,4%) komt dit overeen met zo’n drie zetels hoger of lager. De VVD volgt op een tweede plaats (met 14,4%).
 
Bij publicatie of verspreiding graag de bron: Kantar Public vermelden.