Verschuivingen in kiesgedrag van en naar PVV

Gepubliceerd: 08-11-2016

Populistische partijen zijn in verschillende Europese landen electoraal succesvol maar hun electorale positie is lang niet altijd stabiel. Job van den Berg deed onderzoek naar electorale volatiliteit specifiek als het gaat om verschuivingen in kiesgedrag van en naar de PVV in Nederland. Hij komt tot de conclusie dat verschuivingen van en naar de PVV niet door verandering in houdingen wordt verklaard maar door toe- of afnemende sympathie voor de partijleider. Het volledige artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijke journal Comparative European Politics. 

Verkiezingsonderzoek

Een gezonde democratie is gebaat bij een goed functionerende opiniemarkt. Het is aan de politieke partijen om het programma of beleid zo goed mogelijk te verkopen. Tegelijk is het zaak om het programma op de vraag van de burger af te stemmen. Lees verder over ons verkiezingsonderzoek

‚Äč