Onbevooroordeeld naar de stembus? Vergeet het maar!

Gepubliceerd: 07-02-2017

Kleeft het stigma van corruptie aan de VVD? En van ‘Partij van de allochtonen’ aan de PvdA? Wordt D66 echt een doctorandussenpartij gevonden, en de PVV een partij van ‘weglopers’? Of overheersen de grondbeginselen waar deze partijen zich het liefst op beroepen, zoals liberalisme, solidariteit, sociaal-liberalisme en vrijheid?

Met de verkiezingen in zicht onderzoekt het nieuwe Human-programma 'Politicologica' (een variant van Medialogica) van Omroep Human hoe politieke partijen spinnen, framen en omgaan met blunders, kritiek en imagoproblemen.

Iedere week wordt een andere partij onder de loep genomen: achtereenvolgens de PvdA, VVD, D66 en tenslotte PVV. Kantar Public, het voormalige TNS NIPO, heeft in opdracht van Omroep Human het veldwerk voor dit onderzoek verricht. Een steekproef van circa 2.000 mensen werd over vier groepen verdeeld: men moest reageren op de grondbeginselen, van én vooroordelen over één van de vier genoemde politieke partijen.

Aan de hand van impliciete meetmethoden – geleverd door Kantar Millward Brown – is gekeken hoe de Nederlandse bevolking in het algemeen en de eigen achterban in het bijzonder tegen respectievelijk de PvdA, VVD, D66 en PVV aankijkt. De reactiesnelheid, in combinatie met de vraag of men een bepaald woord al dan niet met een partij associeert, geeft veel prijs. De theorie hierachter is als volgt: hoe sneller men bevestigend antwoord, hoe ‘emotioneler’ (en dus: dieper gevoeld) het sentiment.

Media zijn tegelijk invloedrijker  en (met de hype rondom ‘fake news’) verdachter dan ooit. Inzicht in de kracht van mediaframes biedt het electoraat in deze belangrijke laatste maand voor de verkiezingen de broodnodige haakjes om naar de eigen (voor)oordelen te kijken. 

De eerste uitzending van Politicologica volgt op donderdag 16 februari om 22.55 uur op NPO2. De volgende uitzendingen op 23 februari, 2 maart en 9 maart.

Namens Kantar Public voerden Tim de Beer en Manuel Kaal het onderzoek uit, namens Kantar Millward Brown Danielle Reeder.