Kantar Public lanceert dashboard peilingen

Gepubliceerd: 28-02-2019

In februari lanceerde Kantar Public een interactief dashboard met politieke peilingen en data over de Nederlandse samenleving. De gegevens zijn voor iedereen inzichtelijk en vrij te gebruiken.Kantar Public (voorheen TNS NIPO) is het oudste onderzoeksbureau van Nederland. We doen al sinds jaar en dag onderzoek naar de publieke opinie: hoe denken Nederlanders over bepaalde politieke en maatschappelijke onderwerpen?

Om al die inzichten beter toegankelijk te maken voor het publiek lanceert Kantar Public nu een dashboard met allerhande onderwerpen die periodiek aan panelleden worden voorgelegd. Iedereen kan deze gegevens inzien en vrij gebruiken, mits bij verdere verspreiding Kantar Public als bronvermelding wordt gebruikt.

Politieke peilingen: van actueel tot trends in de tijd

Het dashboard biedt inzicht in de actuele zetelverdeling op basis van de meest recente politieke peiling van Kantar Public. Daarnaast geeft het dashboard inzicht in de zetelverdeling over de lange termijn. Het is mogelijk zelf selecties te maken om zo tot eigen vergelijkingen te komen. ‘Daarmee willen we bezoekers graag helpen om zelf trends te signaleren en te onderzoeken’ aldus Manuel Kaal, opiniepeiler bij Kantar Public.

De thermometer van Nederland

Naast gegevens over de politiek bevat het dashboard ook vragen over sociaal-maatschappelijke indicatoren in de Nederlandse samenleving. Zo vragen we periodiek in hoeverre men vindt dat Nederland en de rest van de wereld zich in de goede of juist verkeerde richting bewegen. Ook vragen we of respondenten de komende twaalf maanden veranderingen - ten goede of ten slechte - verwachten op acht thema’s. Die thema’s variëren van veiligheid en inkomen tot fysieke gesteldheid en sociaal netwerk.
 
Klik hier om het dashboard te bezoeken >> 

Meer weten?

Voor meer informatie over onderzoek naar politiek en samenleving, kunt u contact opnemen met:


Manuel Kaal

Opiniepeiler Kantar Public

Manuel.Kaal@kantarpublic.com
t  (020) 5225 372  
 


Kantar Public wil informatie over politiek en samenleving toegankelijk maken voor een breder publiek.
 
Kantar public streeft naar een steeds beter geïnformeerde samenleving waarin beleid, debat en communicatie geworteld zijn in inzichten uit data.