Ik wil longitudinale paneldata verzamelen

Veel onderzoeksvragen hebben betrekking op verschijnselen die veranderen naarmate de tijd verstrijkt. Denk aan opinies, draagvlak, burgerbehoeften, kennis-houding-gedrag over onderwerp XYZ. Om dit soort verschijnselen te bestuderen, is longitudinaal onderzoek nodig. Bij deze vorm van onderzoek worden dezelfde eenheden - bijvoorbeeld individuen, gezinnen of organisaties - meerdere keren in de tijd ondervraagd.TNSNIPObase als basis voor longitudinaal onderzoek

Onze respondentendatabase TNS NIPObase is een prima startpunt voor het opzetten van een longitudinaal onderzoek. De mogelijkheden om bepaalde doelgroepen in onze database te selecteren, de hoge respons op vragenlijsten en de lage uitval van panelleden garanderen hoogwaardig panelonderzoek met een hoge mate van continu├»teit.

Voor verschillende opdrachtgevers onderhouden wij momenteel subpanels die onderdeel zijn van TNS NIPObase. Wij beschikken als bureau dat verantwoordelijk is voor o.a. de werving van het LISS-Panel bovendien over veel expertise in het opzetten van nieuwe panels.

Voorbeelden van longitudinale studies

  • In een 4-wave panelonderzoek heeft Kantar Public in opdracht van ASCoR (UvA) onder een representatieve groep Nederlanders (waaronder Nederlandse jongeren) de opinie over de EU gemeten in de aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen. De waves kenden een intervalperiode van drie maanden. Zonder bijwerving werd een retentie van wave op wave gerealiseerd van 80%.
  • In een longitudinale studie met vijf metingen heeft Kantar Public in opdracht van de Universiteit Utrecht onder een representatieve groep Nederlanders een online vignet-studie opgezet over de houding van Nederlanders ten opzichte van de verzorgingsstaat.
  • Voor het NCDO verzorgt Kantar Public een longitudinale studie over meerdere jaren. Zowel volwassenen als jongeren beantwoorden vragen over maatschappelijke en politieke onderwerpen.


Zelf een longitudinale studie opzetten? 

Neem vandaag nog contact op met Lisanne, of leg uw vraag voor via ons contactformulier.  

Lisanne van Thiel
Senior Research Manager
t  (020) 522 59 65
e  Lisanne.van.Thiel@kantarpublic.com
Meer weten over Lisanne?