Wij helpen uw beleid vormgeven

In kwalitatief onderzoek benaderen wij onze respondenten in de eerste plaats als mens en niet alleen als burger. In de samenleving nemen mensen altijd verschillende rollen in. Menselijke behoeften en motivaties zijn daardoor niet eenduidig. Met een diversiteit aan technieken proberen we het bewuste en onbewuste gedrag te ontrafelen zodat u een goed fundament heeft voor uw beleid of strategie.

Zien

Zien is meer dan kijken. U stelt uzelf open voor wat er gebeurt. U observeert en maakt zich los van uw eigen leefwereld en vooroordelen. Met kwalitatief onderzoek krijgt u oog voor de context van de persoon die u observeert. U laat los wat u wilt weten, en stelt zich open voor wat uw doelgroep u laat zien. 

Volgen - Mobile Diaries
Mobiele technieken (o.a. apps) om gedrag in beeld te brengen.

Erbij zijn - Participative research 
Participative research in de vorm van in homes en bedrijfsbezoeken. We volgen bijvoorbeeld de aanschafprocessen van burgers, of wonen vergaderingen in organisaties bij.

 


Luisteren

U hoort wat u doelgroep zegt, maar luistert u ook? De basis van goed kwalitatief onderzoek is niet alleen het stellen van de juiste vragen, maar ook aandacht hebben voor hóe iemand iets zegt en in welke context. Luisteren gaat verder dan wat u misschien wilt horen. 

Vraag een ander - stakeholder interviews
We spreken bv met partners over de organisatie van onze opdrachtgever. Of we interviewen iemand die burgergedrag en de bijbehorende context goed kent. Bijvoorbeeld een hoogleraar of organisatie expert. 
Online communities 
Intensieve interactie tussen deelnemers en moderators levert inzichten op die u met geen andere onderzoeksmethode kunt verkrijgen. Meer over communities >>Ervaren

Ervaren is een van de meest impactvolle vormen van kwalitatief onderzoek.  U en/of uw team verplaatsen zich letterlijk in de ander en wordt zelf klant, burger of medewerker. U loopt tegen dezelfde zaken aan als uw doelgroep. Ervaren is de beste methodiek om écht iets van uw doelgroep te begrijpen! 

Onderdompelen - participative research
Dompel u onder in de ervaringswereld van burgers en medewerkers, onder-meer door andere ‘gewoonten’ te ervaren.


Verander het script - scenario testing
We doen een experiment waarbij we verandering aanbrengen in de omgeving of in de dienstverlening. Het effect hiervan brengen we in kaart door middel van observaties en interviews.

 

Verder praten over de mogelijkheden van kwalitatief onderzoek? 

Neem vandaag nog contact op via ons contactformulier