Nederlands Congres Volksgezondheid 2016

Vanaf januari 2015 zijn zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld en is er bezuinigd op ondersteuning, begeleiding van hulpbehoevenden en op de huishoudelijke hulp. Het kabinet wil dat familie, vrienden en buren meer voor elkaar zorgen. TNS NIPO heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd rondom de vraag hoe Nederlanders gestimuleerd kunnen worden om zoveel mogelijk zorgtaken voor familie, vrienden en buurtbewoners op te pakken. Petra Kramer en Job van den Berg vertellen hier alles over tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid 2016.


                          


Tot welk typen zorgtaken is men bereid en verschilt de bereidheid om te helpen of te verzorgen tussen verschillende typen Nederlanders? We maken een onderscheid tussen zes typen zorgtaken. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst die is voorgelegd aan een representatieve groep van ruim 1.000 Nederlanders uit de database van TNS NIPO.

Helft Nederlanders bereid zorgtaken op te pakken

Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft bereid is om taken op te pakken, maar dan vooral praktische taken zoals boodschappen doen, medicijnen ophalen of zorgen voor vervoer naar het ziekenhuis. De bereidheid tot intensievere taken, zoals psychische ondersteuning of lichamelijke verzorging is aanzienlijk lager. Er zijn vier participatiesegmenten te onderscheiden die verschillen in de bereidheid om zorgtaken op te pakken. Deze segmenten zijn samengesteld op basis van de mate van contact en sociale klasse.

One-size-fits-all-beleid niet effectief

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat een one-size-fits-all-beleid hierbij niet effectief is. Verschillende typen Nederlanders pakken verschillende typen zorgtaken op en moeten op een verschillende manier worden gestimuleerd. TNS NIPO licht in deze presentatie de onderzoeksresultaten toe en komt met een advies hoe burgers gestimuleerd kunnen worden om (meer) zorgtaken voor familie, vrienden of buurtbewoners op zich te nemen. 

Heeft u een vraag die niet kan wachten tot het congres? Stel 'm gerust!

Neemt u contact op met:

Petra Kramer
Research Consultant Zorg en Farma
m 06 342 14 860 
Petra.Kramer@tns-nipo.comJob van den Berg
Research Consultant Innovatie en Dataverzameling
m 06 203 86 255
e Job.van.den.Berg@tns-nipo.com