Gedragsexperimenten voor aantoonbaar effectiever beleid

Op 19 juni vond in Den Haag het jaarlijkse Kennis en Gedragsbewust Beleid-congres plaats. Dit jaar was de centrale vraag ‘Hoe gedragsexperimenten kunnen bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid’. Kantar Public presenteerde hoe met goed vooronderzoek kan worden voorspeld bij welk deel van de doelgroep het gaat lukken om het gedrag duurzaam aan te passen. Dit om gedragsexperimenten gerichter en succesvoller in te kunnen zetten.

science-works-event-Kantar-Public-2018.jpg

Meer aandacht voor gedragsexperimenten

In Nederland zijn de afgelopen jaren zowel vanuit de wetenschap als vanuit de top van diverse departementen pleidooien gericht aan de overheid om beleid op structurele wijze te onderbouwen met experimenten. En dit was niet aan dovemansoren gericht! In het nieuwste regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om bij diverse beleidsterreinen verdere ruimte te scheppen voor experimenten. Voordat een nieuwe beleidsmaatregel in de praktijk wordt uitgerold, wordt met behulp van een (kleinschalig) gedragsexperiment eerst achterhaald wat de kans van slagen is van die maatregel en of er (ongewenste) neveneffecten optreden. De belofte is dat dit soort gedragsexperimenten bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid.

Voorspellen van succesvolle gedragsexperimenten

Dat klinkt hoopvol, maar op welke manier moet je dat nou aanpakken? Want ook een gedragsexperiment is een sprong in het diepe. Hoe weet je nou op welk deel van de doelgroep je je zou moeten richten en welke argumenten je hierbij moet gebruiken, om er zekerder van te zijn dat een gedragsexperiment succesvol zal zijn? Rick Nijkamp van Kantar Public beantwoordde in zijn presentatie o.a. deze vragen. Hij liet zien hoe je met een model (het commitment model dat is ontwikkeld door Kantar Public in samenwerking met de universiteit van Kaapstad) kunt voorspellen bij welk deel van je doelgroep je erin gaat slagen om het gedrag aan te passen en welk deel zal afhaken. Dit deed hij aan de hand van twee casussen: de BOB-campagne en een onderzoek rondom de gemeenteraadsverkiezingen van een paar maanden geleden.
 
Het congres ‘Vormgeving van experimenten voor beter beleid’ werd georganiseerd door ScienceWorks; een bureau dat is opgericht om wetenschap en praktijk te verbinden. Klik hier voor het volledige programma van het congres en de presentaties

Meer weten? Neem gerust contact op met Rick:

Rick Nijkamp expert gedragsverandering

Rick Nijkamp
Expert Gedragsbeïnvloeding
e  Rick.Nijkamp@kantarpublic.com
t  (020) 5225 319