Gedragsbeïnvloeding

  Gedragsverandering is overal. Of het nu om het uitbannen van roken of het nudgen van mensen om hun afval te scheiden gaat: beleidsmakers zijn met volle energie op zoek naar de heilige graal. Nu hebben ze ook het achterblijvende stemgedrag bij jongeren ontdekt.

  Het voornemen om bepaald gedrag te gaan vertonen is geen
  goede voorspeller voor gedragsverandering. En toch vragen
  we in onderzoek al sinds jaar en dag naar gedragsintentie. 
  Om de kloof tussen intentie en gedrag te overbruggen hebben
  we een betere voorspeller voor gedragsverandering gevonden:
  commitment.

  Sinds een tijdje heb ik een Fitbit. Het horloge telt iedere stap
  die ik zet, en vertelt me zelfs wat de kwaliteit en duur van
  mijn slaap is. Ik verbaas me over de enorme invloed die de
  gadget op mijn gedrag heeft. De Fitbit inspireerde me om
  de instrumenten die ons gedrag kunnen beïnvloeden eens
  op een rijtje te zetten en de vertaalslag te maken naar
  de organisatiepraktijk. 

  De mogelijkheden om gedrag te beïnvloeden zijn enorm,
  maar variëren grofweg in beïnvloeding via educatie,
  verleiding, controle en design. Dit zijn vier strategieën die
  we kunnen vertalen in beleid, programma’s en communicatie.
  Voor wie en hoe rol jij de rode loper uit?

  Terwijl ik zelf bezig ben met onderzoek naar gedrag en
  gedragsverandering, vertoon ook ik regelmatig ongewenst
  gedrag. Zo fiets ik nogal eens - zeker als ik haast heb - door
  rood licht. Terwijl ik goed weet dat dit gevaarlijk is... Om
  mij te overtuigen structureel ander fietsgedrag te vertonen,
  is informatie over de gevaren van door rood fietsen niet meer
  nodig. Hoe beïnvloed je mij dan wel?


  Voetstappen op de grond richting de trap. Een frisse appel
  op de counter in de bedrijfskantine. Acties om mensen
  gezonder te laten leven. Duwtjes in de goede richting.
  Maar hoe onschuldig zijn deze nudges? Hoe ver mag je
  als organisatie of overheid gaan met het actief beïnvloeden
  van het gedrag van mensen? En wanneer wordt gedrags-
  beïnvloeding manipulatie? 


  “Een goede nudge is onomstreden.” Duidelijke taal van
  Daniël Mager, gespecialiseerd in gedragsonderzoek. Voor
  gemeenten ziet hij ‘ontzettend veel kansen’ om burgers
  op een slimme manier tot gewenst gedrag te bewegen.
  “Dat vergt van gemeentelijke onderzoekers wel dat zij
  inzicht hebben in de irrationaliteit van gedrag. Alleen dan
  kun je komen tot effectieve nudges.”