Blogs & artikelen

Nederlandse burgers zijn vaak huiverig om een beroep te doen op de digitale overheid. Tien tips om dit te verbeteren.

‘Wij zijn vóór!’, luidde de boodschap van de pal voor de Europese verkiezingen gelanceerde website www.wijzijnvoor.eu, een initiatief van de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Naar eigen zeggen sprak de website namens ‘een half miljoen ondernemers’, die de aanzwellende eurokritische geluiden ‘soms terecht, maar veel vaker niet’ noemden. Want het Nederlandse bedrijfsleven is ‘voor meer banen, voor meer export, voor meer innovatie’.

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren een niet mis te verstaan signaal voor de landelijke politiek. De ingezette koers van schaalvergroting, gemeentelijke herindelingen en decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten is omstreden – niet alleen onder burgers, maar ook onder ondernemers. Zo bezien is het niet verwonderlijk dat de VVD positie aan het verliezen is.

Weergave resultaten 21-23 (van 23)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|