Blogs & artikelen

Op 23 juni beslissen de Britten of ze in de Europese Unie blijven, of vertrekken. Volgens de laatste peilingen gaat het heel spannend worden. Een ‘Brexit’ heeft hoe dan ook grote gevolgen. Zeker ook voor een handelsland als Nederland, dat sterke economische banden met het Verenigd Koninkrijk heeft.

 

Voetstappen op de grond richting de trap. Een frisse appel
op de counter in de bedrijfskantine. Acties om mensen
gezonder te laten leven. Duwtjes in de goede richting.
Maar hoe onschuldig zijn deze nudges? Hoe ver mag je
als organisatie of overheid gaan met het actief beïnvloeden
van het gedrag van mensen? En wanneer wordt gedrags-
beïnvloeding manipulatie? 


WhatsApp is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een instant messaging tool naar een multifunctioneel platform dat verder gaat dan het versturen van berichten, foto’s en video’s. Niet alleen bedrijven, maar ook publieke organisaties hebben de app omarmd en centraal gezet in hun klantcontactstrategie. Veel bedrijven zetten het succesvol in als klantcontactkanaal. 

Net als in 2006 en 2010 heeft TNS NIPO in 2015 in opdracht van de Volkskrant ‘de bestuurlijke elite van Nederland’ (CEO’s, topambtenaren en -bankiers, politici in ruste) uitvoerig ondervraagd. Wie zijn ze, wat doen ze, en, vooral: wat vinden ze? Hoe kijken ze naar zaken als de vluchtelingenproblematiek, maatschappelijke en economische ongelijkheid, terreurdreiging en populisme? En: hebben ze ‘oplossingen’?

“Een goede nudge is onomstreden.” Duidelijke taal van
Daniël Mager, gespecialiseerd in gedragsonderzoek. Voor
gemeenten ziet hij ‘ontzettend veel kansen’ om burgers
op een slimme manier tot gewenst gedrag te bewegen.
“Dat vergt van gemeentelijke onderzoekers wel dat zij
inzicht hebben in de irrationaliteit van gedrag. Alleen dan
kun je komen tot effectieve nudges.”

‘We hebben geschiedenis geschreven', reageerde de Griekse premier Alexis Tsipras, nadat ruim 61 procent van de Grieken op 5 juli 'nee' zei tegen een akkoord met de internationale geldschieters.

TNS NIPO heeft aan de vooravond van de grote veranderingen in de zorg onderzoek gedaan naar de bereidheid van Nederlanders om te zorgen voor familie, vrienden en buurtbewoners.

Nederlandse burgers zijn vaak huiverig om een beroep te doen op de digitale overheid. Tien tips om dit te verbeteren.

‘Wij zijn vóór!’, luidde de boodschap van de pal voor de Europese verkiezingen gelanceerde website www.wijzijnvoor.eu, een initiatief van de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Naar eigen zeggen sprak de website namens ‘een half miljoen ondernemers’, die de aanzwellende eurokritische geluiden ‘soms terecht, maar veel vaker niet’ noemden. Want het Nederlandse bedrijfsleven is ‘voor meer banen, voor meer export, voor meer innovatie’.

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren een niet mis te verstaan signaal voor de landelijke politiek. De ingezette koers van schaalvergroting, gemeentelijke herindelingen en decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten is omstreden – niet alleen onder burgers, maar ook onder ondernemers. Zo bezien is het niet verwonderlijk dat de VVD positie aan het verliezen is.

Weergave resultaten 11-20 (van 20)
 |<  <  1 - 2 >  >|