Graadmeter van ondernemend Nederland : Ondernemerspeil

 

Ondernemerspeil TNS NIPO / FDVan 2012 tot medio 2014 publiceerden het Financieele Dagblad en TNS NIPO maandelijks een graadmeter van het humeur van ondernemend Nederland: Ondernemerspeil. Deze graadmeter bestond voor een deel uit harde cijfers en voor een een deel uit de beleving van ondernemers.

 

Het Ondernemerspeil was opgebouwd uit een tweetal indices die het ‘humeur’ van ondernemend Nederland in kaart brachten: de bedrijfsvoeringindex en de  ondernemingsklimaatindex.

De bedrijfsvoeringindex:

De respondenten wordt gevraagd of men een toename, afname of status quo van twaalf indicatoren voor bedrijfsvoering rapporteert (de afgelopen maand) en verwacht (in de komende zes maanden). Als op meer dan de helft van de indicatoren ‘weet niet’ wordt geantwoord, telt de respondent niet mee. Vervolgens worden de vragen over de huidige en toekomstige situatie op respondentniveau bij elkaar opgeteld. Het indexcijfer wordt uitgedraaid door het percentage negatieve antwoorden af te trekken van het aantal positieve antwoorden. Elke respondent krijgt zo een gemiddelde score: hoger dan 0 is per saldo positief, lager dan 0 per saldo negatief.

De ondernemersklimaatindex: 

De respondenten wordt gevraagd hoe men het huidige economische klimaat en ondernemingsklimaat waardeert, en of men de komende maanden een verbetering, status quo of verslechtering verwacht. Tevens wordt een rapportcijfer voor de aantrekkelijkheid om te ondernemen gevraagd (1 t/m 3: negatief, 4 t/m 7: neutraal, 8 t/m 10: positief). Als op meer dan de helft van de vragen ‘weet niet’ wordt geantwoord, telt de respondent niet mee. Vervolgens worden de vragen over op respondentniveau bij elkaar opgeteld. Het indexcijfer wordt uitgedraaid door het percentage negatieve antwoorden af te trekken van het aantal positieve antwoorden. Elke respondent krijgt zo een gemiddelde score: hoger dan 0 is per saldo positief, lager dan 0 per saldo negatief. 

Bekijk hier alle artikelen die in het kader van Ondernemerspeil zijn verschenen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door

Tim de Beer
Research Consultant Overheid en politiek
m 06 392 31 175
Tim.de.Beer@kantarpublic.com