Overheidscommunicatie met impact

Voor campagneleiders, communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers is het elke dag een uitdaging om aansprekende communicatie te ontwikkelen die aansluit bij verschillende doelgroepen. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Budgetten krimpen, er moet meer gedaan worden met minder. Hoe worden de nieuwe mogelijkheden van social media en online communicatie maximaal benut? Ook verwachtingen van burgers veranderen, ze verwachten een eigentijdse aanpak van de overheid die digitaal én menselijk is. 

 

Impact op korte termijn

De essentiële voorwaarden voor geslaagde communicatie zijn al lang bekend. Toch merken we dat veel communicatie-uitingen nog niet aan de basisvoorwaarden voldoen: 
  • Uw uiting moet opvallen tussen alle andere uitingen in een krant, tijdschrift of online. Als uw uiting niet opvalt - met muziek of animatie bijvoorbeeld - dan is uw boodschap al verloren.
  • De uiting moet duidelijk één boodschap communiceren en niet meerdere verhalen vertellen.
  • De uiting moet de doelgroep emotioneel raken of tot een handeling bewegen.
In de praktijk gaat het toch nog vaak mis. U kunt dit  voorkomen door een uiting voor te leggen aan mensen buiten de eigen afdeling of project. Beter is nog om de impact van uw uiting professioneel te laten onderzoeken. Bijvoorbeeld via facial coding. Dan is al snel duidelijk of u met uw communicatie het gewenste effect bereikt. 

Gedragsbeïnvloeding

Staat u voor de opdracht om een campagne te ontwikkelen om het gedrag van mensen te beïnvloeden? Voor een effectieve campagne zijn heldere strategische keuzes nodig. Door vooraf een gedragsanalyse te doen, triggers en barriers in kaart te brengen en te formuleren hoe het gewenst gedrag eruit dient te zien legt u een goed fundament voor uw campagneplan. Voor onze klanten gebruiken wij het TNS Behaviour Web als model om gedrag in kaart te brengen en concrete aanbevelingen te doen voor een campagnestrategie gericht op gedragsbeïnvloeding.

Wilt u meer impact realiseren met uw overheidscommunicatie? 

Neem vandaag nog contact op met Rogier van Kalmthout of leg uw vraag voor via ons contactformulier


Rogier van Kalmthout
Client Consultant
t  (020) 5225 581
e  Rogier.van.Kalmthout@kantarpublic.com