Mobiliteitsonderzoek: drie pijlers

Ons onderzoek voor mobiliteitsaanbieders kunnen we in de volgende drie hoofdthema's onderbrengen. 

Reisgedrag

Bij onze aanpak staat het reisgedrag van de Nederlanders centraal. Met ons Mobiliteitspanel brengen wij het reisgedrag van de Nederlandse bevolking tot in alle denkbare details voor u in kaart. Van de busreiziger in Oost-Groningen, via de automobilist in Utrecht, tot de snorfietser in Zeeland.

We weten niet alleen hoe vaak zij reizen, en wat hun reismotief is maar ook hoe zij de mobiliteit beleven: is mobiliteit pure noodzaak voor ze of beleven ze er ook plezier aan?

Segmentatie

Zoveel Nederlanders, zoveel reizigers. In de eerste fase van de bestudering van het reisgedrag zoeken we naar een passende segmentatie van de markt. We gaan daarbij verder dan reisfrequentie, reismotief en modal-split. Voor een beter inzicht in wensen, behoeften en draagvlak ontwikkelen wij samen met u als opdrachtgever segmenten waarbij de focus ligt op de beleving van de mobiliteit. De ene reiziger wil zo snel mogelijk van A naar B, een ander vindt het leuk om onderweg te zijn en mensen te ontmoeten.

We gebruiken daarbij methoden en technieken uit de marketingwereld. Zo hebben we met behulp van onze TNS Solution Needscope voor NS reizigers zes reizigerstypen gedefinieerd in een segmentatievorm die is gebaseerd op hoe mensen hun verblijf in de trein en op het station beleven.

Draagvlak

Organisaties willen weten of er draagvlak is voor nieuw beleid of nieuwe mobiliteitsoplossingen. Voor bijvoorbeeld OV-bedrijven onderzoeken wij de kansen voor nieuwe reisvormen. Voor verschillende overheden en organisaties in het maatschappelijk middenveld meten en monitoren we het draagvlak voor het verkeer- en vervoerbeleid en mobiliteitsmaatregelen.

Met onze respondentenbase TNS NIPObase hebben we toegang tot uiteenlopende en vaak moeilijk te bereiken doelgroepen. We realiseren een goede respons en data van goede kwaliteit, zodat u erop kunt vertrouwen dat u op basis van de juiste inzichten uw beslissingen kunt nemen.  

Meer informatie? 

Neemt u vandaag nog contact op met onze specialisten:

Matthijs de Gier
Client Director
m  0653673647
e  Matthijs.de.Gier@kantarpublic.com Ageeth Ettema
Senior onderzoeker
m  06 39 23 11 77
e  Ageeth.Ettema@tns-nipo.com