Mobiliteit

Door de toegenomen welvaart verplaatsen we ons meer en over langere afstanden. De belasting van deze mobiliteit op onze economie en leefomgeving is behoorlijk. Wat kunnen we verwachten nu de crisis voorbij is? En welke uitwerking hebben maatschappelijke trends, als van bezit naar gebruik, consumeren vanuit huis en flexwerken? Gaan deze trends zich inderdaad vertalen naar minder autoverplaatsingen? 




Gedragsverandering in mobiliteit: verleiden in plaats van managen

Werkgevers denken tegenwoordig actief mee aan oplossingen voor mobiliteitsproblemen. Mobiliteitsmanagement, Het Nieuwe Werken en Anders Betalen voor Mobiliteit werpen hun vruchten duidelijk af. Specifieke maatregelen en prikkels zorgen ervoor dat reizigers hun mobiliteit kunnen en willen aanpassen.We verwachten dat hierin nog wel een stap gemaakt moet worden wil het echt succesvol worden. De maatregelen en prikkels zijn nu nog te generiek waardoor te weinig reizigers gestimuleerd worden hun reisgedrag aan te passen. Maatwerk moet hier uitkomst bieden.

Maatregelen die aansluiten bij persoonlijke situaties, leefstijlen en emoties, verleiden in plaats van managen. Recente onderzoeken laten zien dat je daarmee positieve resultaten boekt. 

Autodelen heeft potentie!

Het aantal deelauto’s groeit al jaren. En de komst van ‘peer-to-peer carsharing’ (particulieren die hun auto, bijvoorbeeld via een organisatie zoals Snappcar, tegen betaling uitlenen aan een ander) heeft de groei nog verder versneld. Tussen maart 2013 en maart 2014 bedroeg die groei ruim 110 procent. Dat blijkt uit het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit van CROW-KpVV. Lees de blog van Ageeth Ettema op Verkeer In Beeld.

Connected Car & Mobiliteit

Op woensdag 13 december organiseerden wij samen met Kantar TNS een round table over de Connected Car & Mobiliteit. Een interessante middag waarin over de Connected Car en de impact daarvan op mobiliteitsvraagstukken. Een kort verslag van de round table is te lezen op de website van Kantar TNS.

Onze aanpak

Ons mobiliteitsonderzoek kunnen we indelen in drie hoofdthema's: onderzoek naar reisgedrag, het meten van draagvlak voor beleid of nieuwe mobiliteitsoplossingen en het indelen van de bevolking in een segmentatie die relevant is voor het mobiliteitsvraagstuk. Lees meer over onze aanpak van mobililteitsonderzoek.

Ook een mobiliteitsvraagstuk?

Neem gerust contact op met onze specialisten:

Matthijs de Gier is econometrist en sinds 1987 in verschillende functies werkzaam in het verkeer- en vervoersonderzoek. Binnen Kantar TNS is hij trekker van de cluster Leefomgeving en Mobiliteit. U kunt Matthijs bereiken via 06 53 67 36 47 of Matthijs.de.Gier@kantarpublic.com



Ageeth Ettema studeerde sociale wetenschappen (Filosofie en Maatschappijwetenschap) in Groningen. Sinds 2000 werkt ze als onderzoeker bij Kantar TNS. Ageeth is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoeker. Ageeth kunt u bereiken op 06 39 23 11 77 of Ageeth.Ettema@tns-nipo.com