Overheidsbeleid: van ontwikkeling tot evaluatie

Om een transparant overheidsbeleid te kunnen voeren is het belangrijk dat de voorbereiding plaatsvindt in overleg met relevante stakeholders: burgers, bedrijven, organisaties. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om hun inzichten en wensen naar voren te brengen. Bijvoorbeeld via hoorzittingen of enquĂȘtes. Door het betrekken van stakeholders kunnen moeilijkheden bij de beleidsuitvoering worden vermeden en zal het overheidsbeleid effectiever zijn.

Beleidsproces

In het beleidsproces worden verschillende deelprocessen doorlopen. Onderzoek kan hierbij een belangrijke rol spelen zowel in de voorbereiding als bij de evalutatie. Opinieonderzoek of een een draagvlakmeting worden vaak ingezet bij de agendabepaling of beleidsvoorbereiding. Registraties van gedrag kunnen worden gebruikt om de effecten van beleid te meten. Een zorgvuldige en degelijke aanpak is altijd een minimumvereiste. Een slecht gekozen onderzoeksopzet kan leiden tot onjuiste conclusies en daarmee tot de verkeerde beleidskeuzes.

Doelgroep in beeld

Voor beleids- of opinieonderzoek is de representativiteit van het onderzoek van groot belang. Geeft het onderzoek een juist beeld van de mening van de bevolking of doelgroep? Is ook de behoefte of mening gepeild van doelgroepen, die bijvoorbeeld minder makkelijk (online) te bereiken zijn? Denk bijvoorbeeld aan jonge alleenstaande moeders of kinderen. Met onze TNS NIPObase verzekerd u zich van toegang tot de meest uiteenlopende doelgroepen .

Kennis van de samenleving

Als het oudste Nederlandse onderzoeksbureau heeft Kantar TNS een grote kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen door de jaren heen. Via opiniepeilingen, verkiezingsonderzoek en eigen studies hebben wij enorm veel kennis opgebouwd op terreinen van maatschappelijk belang, zoals zorg en welzijn, mobiliteit, infrastructuur, leefomgeving en ondernemersklimaat. Door onze initiatieven als Ondernemerspeil samen met het FD en de zorgdialoog geven we een aanzet tot maatschappelijke discussies over het overheidsbeleid. Als Kantar Public zijn wij er trots op dat we zo een constructieve bijdrage leveren aan de lastige keuzes die vaak gemaakt moeten worden in het overheidsbeleid.

Wilt u advies bij de ontwikkeling of evaluatie van uw overheidsbeleid?

Neem dan vandaag nog contact op met Natasja of leg uw vraag aan ons voor via het contactformulier.


Natasja van der Laan
CEO Kantar Public Nederland
m  06 539 78 578
e  Natasja.van.der.Laan@kantarpublic.com