Gedragsmodel: TNS Behaviour Web

Samen met een aantal vooraanstaande universiteiten richtte Kantar TNS het Behaviour Change Institute op. Dit samenwerkingsverband ontwikkelde het TNS Behaviour Web® dat als model en leidraad dient om menselijk gedrag te duiden en te beïnvloeden. Kennis van Behavioural Economics en Cognitive Psychology vormt daarbij het fundament. 

Inzichten uit Behavioural Economics

Om gedragsbeïnvloeding mogelijk te maken, moeten eerst de belangrijkste drijfveren en barrières voor gedrag bloot worden gelegd. In het onderstaande gedragsmodel is te zien welke factoren een rol spelen in menselijk gedrag. De belangrijkste inzichten uit Behavioural Economics zijn:
  • De context/omgeving kan een enorme invloed hebben op menselijke gedrag.
  • Het menselijk beslissingsproces is vaak niet rationeel of logisch.
Maar Behavioural Economics heeft geen antwoord op alle vragen. Het blijft cruciaal om de interne overtuigingen en drijfveren van mensen te onderzoeken om bestendige gedragsverandering te kunnen realiseren.

Vier strategische sporen voor het beïnvloeden van gedrag

Om gedrag van mensen, burgers of medewerkers te beïnvloeden, zijn vier hoofdpaden te onderscheiden: educatie, verleiding, controle en ontwerp/design. Een programma voor gedragsverandering bevat idealiter een mix van elementen uit alle vier de hoofdpaden. Hoe de optimale mix eruit ziet is, zal voor ieder programma verschillend zijn.

Om gedragsbeïnvloeding mogelijk te maken, moeten eerst de belangrijkste drijfveren en barrières voor gedrag in kaart zijn gebracht. Ook een heldere en concrete beschrijving van het gewenste gedrag is nodig. Pas daarna kunt u gericht interventies ontwikkelen om het gewenste gedrag te realiseren.

Meer weten over het TNS Behaviour Web en de toepassingsmogelijkheden?

Neem vandaag nog contact op met Daan of Eline of leg uw vraag voor via ons contactformulier.


Daan Mager
Research Consultant
m  06 242 47 709
e  Daniel.Mager@kantarpublic.com

 

Eline Steenhuisen
Client Consultant Qualitative 
m  06 410 84 077
e  Eline.Steenhuisen@kantarpublic.com