Gedragsinterventies testen met Randomized Controlled Trials

Als we gedrag van burgers of consumenten willen beïnvloeden, hebben we een effectieve gedragsinterventie nodig. Het is bij gedragsinterventies soms echter lastig om op voorhand te voorspellen hoe effectief die zullen zijn.

Randomized-Control-Testing-(1).png

Randomized Controlled Trials

Het is soms moeilijk te begrijpen waarom een interventie op de ene locatie of in de ene situatie goed werkt, maar ergens anders volstrekt niet aanslaat. Lokale interventies worden bovendien niet altijd optimaal geëvalueerd.We adviseren daarom om een interventie eerst kleinschalig te testen in een experiment: een randomized controlled trial.

Pragmatische insteek

De randomized controlled trial is de heilige graal in wetenschappelijk onderzoek: een onafhankelijke controlegroep, geen selectie-bias bij de bepaling van wie aan welk experiment wordt blootgesteld, controle over de informatievoorziening. De werkelijkheid is echter vaak weerbarstig – burgers mogen niet het gevoel krijgen dat ze gemanipuleerd worden en regelmatig is er sprake van politieke gevoeligheden over en weer. TNS NIPO is gewend om pragmatisch met u te kijken hoe we de interventie zo zuiver mogelijk kunnen testen, zonder daarbij onze flexibiliteit te verliezen.

Wilt u ook gedragsinterventies testen?

Neem vandaag nog contact op met Rick of leg uw vraag voor via ons contactformulier.

Rick Nijkamp
Expert Gedragsbeïnvloeding
t  (020) 5225 319
e  Rick.Nijkamp@kantarpublic.com