Behaviour Change Framework

Gedragsbeïnvloeding binnen de overheid

De overheid krijgt het van vele kanten te horen: maak meer gebruik van gedragswetenschappelijke kennis in het beleidsproces. Die kennis vergaren is soms al niet eenvoudig, want ontrafel maar eens het échte gedrag, met al z’n complexiteit en onbewuste componenten. De stap van het ontrafelde gedrag naar interventies en beleid is bovendien ook niet eenvoudig.

Gedrag ontrafelen en beïnvloeden

Om gedrag te ontrafelen en te beïnvloeden, maakt Kantar Public gebruik van het Behaviour Change Framework. Dit framework is ontwikkeld door het Behaviour Change Institute van Kantar Public. Zij maakten een meta-analyse van verschillende theorieën die menselijk gedrag proberen te duiden en te beïnvloeden. Kennis van Behavioural Economics, antropologie en cognitieve psychologie vormen het fundament voor het framework.


behaviour-change-framework.PNG
 Met het model maken we het gat tussen het huidige en het gewenste gedrag van mensen zo concreet mogelijk. Achter elk van de onderdelen in het framework bevinden zich de benodigde onderzoeksmiddelen en -vragen. Tevens wordt inzichtelijk op welke drijfveren een organisatie kan inspelen en via welke interventies.  

Commitment en het Conversion Model

Veel van de elementen en gedachtegoed uit het Behaviour Change Model wordt binnen Kantar Public al een paar jaar succesvol toegepast. De toevoeging van het element 'commitment' (toewijding) aan het Behaviour Change Framework is nieuw. Dit helpt om beter te voorspellen wat mensen daadwerkelijk van plan zijn te gaan doen en welke verschillen we zien tussen mensen.

Commitment is niet nieuw; het is een afgeleide van het ‘Conversion Model' van Kantar TNS en dat door Kantar TNS wordt inzetten voor commerciële klanten die willen weten welke mogelijkheden zij hebben om consumenten te verleiden over te stappen naar hun merk, welke segmenten daarvoor openstaan en welke bestaande klanten ze juist zouden kunnen verliezen en aan welke concurrenten.

Deze al lang bestaande theorie en model zetten we nu in voor gedragsbeïnvloeding (waarbij concurrentie geen rol speelt). Via deze analyse verkrijgen we extra inzichten in de redenen voor het ‘gat’ dat vaak aanwezig is tussen intentie en gedrag (intention-action-gap) of tussen waarden en gedrag (value-action-gap).

Zelf leren een strategie te ontwikkelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding? Lees dan verder over de Behaviour Change Academy.

Wilt u meer weten over (het toepassen van het Behaviour Change Framework in) gedragsbeïnvloeding?

Neem dan contact op met Rick of leg uw vraag voor via ons contactformulier.

 
Rick Nijkamp
Expert Gedragsbeïnvloeding
t  (020) 5225 319
e  Rick.Nijkamp@kantarpublic.com