Behaviour Change Framework

Gedragsbeïnvloeding als speerpunt

Binnen Kantar Public is gedragsbeïnvloeding een belangrijk speerpunt. De al ruim aanwezige ervaring, kennis en kunde over dit onderwerp wordt binnen Kantar Public in Nederland en Kantar Public internationaal continu verder ontwikkeld en uitgebouwd. Een logische stap omdat veel organisaties het gedragsdenken op de agenda hebben gezet. Zo zijn overheidsinstanties bezig met het gedrag van burgers te veranderen. Denk aan bijvoorbeeld het inzamelen van gescheiden afval, het maken van gezonde voedselkeuzes maar ook zorgdragen dat professionals zich aan de wet-en regelgeving houden.

Behaviour Change Framework

Het Kantar Public Behaviour Change Framework is ontwikkeld om menselijk gedrag op een schematische manier te ontrafelen en beïnvloeden.

De samenhang tussen de verschillende elementen die een rol spelen bij de tot standkoming van gedrag wordt inzichtelijk gemaakt.

behaviour-change-framework.PNG
 


Commitment en het Conversion Model

Veel van de elementen en gedachtegoed uit het Behaviour Change Model wordt binnen Kantar Public al een paar jaar succesvol toegepast. De toevoeging van het element 'commitment' (toewijding) aan het Behaviour Change Framework is nieuw. Dit helpt om beter te voorspellen wat mensen daadwerkelijk van plan zijn te gaan doen en welke verschillen we zien tussen mensen.

Commitment is niet nieuw; het is een afgeleide van het ‘Conversion Model' van Kantar TNS en dat door Kantar TNS wordt inzetten voor commerciële klanten die willen weten welke mogelijkheden zij hebben om consumenten te verleiden over te stappen naar hun merk, welke segmenten daarvoor openstaan en welke bestaande klanten ze juist zouden kunnen verliezen en aan welke concurrenten.

Deze al lang bestaande theorie en model zetten we nu in voor gedragsbeïnvloeding (waarbij concurrentie geen rol speelt). Via deze analyse verkrijgen we extra inzichten in de redenen voor het ‘gat’ dat vaak aanwezig is tussen intentie en gedrag (intention-action-gap) of tussen waarden en gedrag (value-action-gap).

Behaviour Change Academy

Als thought leader op het terrein van behaviour change organiseerde Kantar Public in mei 2017- na de succesvolle lancering begin 2017 in Sydney - de Behaviour Change Academy. Tijdens deze 2-daagse opleiding leerden deelnemers zelf een strategie te ontwikkelen om het gedrag van hun doelgroepen te beïnvloeden.

Kantar Public deelde tijdens de Behaviour Change Academy visie, modellen en werkwijzen op gebied van gedragsbeïnvloeding zodat de deelnemers zelf aan de slag kunnen met gedragsverandering. Onderdelen en onderwerpen tijdens de Academy zijn o.a. 

  • de belangrijkste behavioural insights;
  • de bewuste invloeden op gedrag en de onbewuste invloeden;
  • inclusief het toepassen van projectieve technieken om de meer emotionele en onbewuste zaken boven water te krijgen;
  • het doorgronden van het Behavioural Change Framework (theorie en praktijk);
  • het zelf bedenken van innovatieve concepten om bepaald gedrag te beïnvloeden;
  • commitment.

Behaviour Change Academy als inhouse training?

Geïnteresseerd in hoe de Behavioural Change Academy uw organisatie zou kunnen helpen? Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden die we bieden om (delen van) het Academy-programma in uw organisatie te verzorgen.

Meer weten over het Behaviour Change Framework en de toepassingsmogelijkheden?

Neem vandaag nog contact op met Daan of Eline of leg uw vraag voor via ons contactformulier.


Daan Mager
Research Consultant
m  06 242 47 709
e  Daniel.Mager@kantarpublic.com

 

Eline Steenhuisen
Client Consultant Qualitative 
m  06 410 84 077
e  Eline.Steenhuisen@kantarpublic.com