Bent u in staat het gedrag van uw doelgroep te beïnvloeden?

Veel doelen van de overheid kunnen alleen bereikt worden als burgers hun gedrag veranderen. Maar veel gedrag is onbewust en gedreven door routines. Een belangrijke vraag is dan ook: kunnen we het gedrag van burgers of medewerkers daadwerkelijk beïnvloeden? Want wat mensen zeggen, is meestal iets anders dan wat ze voelen of bedoelen. Welke handvatten zijn er om menselijk gedrag te sturen?Gedrag ontrafelen

Het ontrafelen van gedrag is een belangrijk stap als u het gedrag van uw doelgroep wilt beïnvloeden. Bij de traditionele manier van onderzoek, ligt de focus vooral op bewust gedrag. Om ook onbewust gedrag in kaart te kunnen brengen, zijn nieuwe en andere onderzoeksmethoden nodig. 

We hebben ervaring met vier typen instrumenten om onbewust gedrag mee te nemen in het onderzoeksdesign. Zokunnen we gedrag observeren, indirecte gesprekstechnieken toepassen in kwalitatief onderzoek of gedrag meten met impliciete meetmethoden

Gerichte interventies

Nadat het gewenste gedrag is geformuleerd, is het de uitdaging om interventies te onwikkelen die tot de gewenste gedragsbeïnvloeding leiden. Daarvoor gebruiken wij ons Behaviour Change Framework, een model dat gedrag duidt en triggers en barriers in kaart brengt. 

Het Behaviour Change Framework helpt bij het ontrafelen van gedrag, het formuleren van gewenst gedrag en het ontwikkelen van passende interventies. De ontwikkelde interventies kunnen we ook testen, bijvoorbeeld via een gedragsexperiment. 

Zelf aan de slag met gedragsbeïnvloeding of interventies?

Bekijk onze aanpak in deze infographic en neem vandaag nog contact op met Rick of leg uw vraag voor via ons contactformulier.

Rick Nijkamp
Expert Gedragsbeïnvloeding
t  (020) 5225 319
e  Rick.Nijkamp@kantarpublic.com